Autorem pieknego filmu jest Robert Neumann “From The Sky”